Amerika Birleşik Devletleri Kara Harp Okulu

(West Point Askeri Akademisi sayfasından yönlendirildi)

Birleşik Devletler Askerî Akademisi, (İngilizce: United States Military Academy) ABD Kara Kuvvetleri'ne subay yetiştiren Amerika Birleşik Devletleri Askeri Akademisi, dünyanın en eski askeri akademilerinden biridir. 16 Mart 1802'de kurulan akademi New York'a bağlı Orange ilinde yer alan West Point'te 6,000 hektarlık bir alanı kaplar.

Havadan görünüm

General George Washington 1779'da burada karargâh kurmuştur. Önceleri istihkâm okulu olarak kullanılan Akademi, 29 Nisan 1812'de kabul edilen bir yasayla yeniden düzenlendi; öğretim kadrosu genişletildi ve dört yıllık bir eğitim programı oluşturuldu. 1817-1833 arasında okul komutanlığı yapan ve "askeri akademinin babası" olarak bilinen Albay Sylvanus Thayer yasanın öngördüğü hedefleri gerçekleştirdi. Bu dönemde Akademi, ABD'nin batıya doğru genişlemesiyle birlikte yürüyen ulusal kalkınma programı için gerekli sivil mühendislik hizmetlerini karşılayabilecek askeri teknisyenler yetiştirdi.

Kara Kuvvetleri Dairesi'nin doğrudan denetimi ve gözetimi altında olan Askeri Akademi'nin başında öğrencilerin ve askerî personelin yönetiminden sorumlu olan bir komutan bulunur. Yüksekokul düzeyindeki dört yıllık eğitimin ardından mezunlar asteğmen rütbesiyle Kara Kuvvetleri'ne katılırlar. Okula girecek öğrenciler 17-22 yaşları arasında, bekâr ve lise ya da dengi bir öğrenim görmüş olmalıdırlar. Akademik yıl Eylül'den Mayıs sonuna değin sürer. İkinci sınıf öğrencileri Akademi alanı içinde yoğun muharebe eğitimi görürler. Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri öteki Kara Kuvvetleri merkezlerinde ek eğitimden geçerler. Dördüncü sınıf öğrencileri Akademi'ye Temmuz ayında giren yeni birinci sınıf öğrencilerine eğitmenlik yaparlar.

Dış bağlantılar

değiştir