Wepwawet

Antik Yunan savaş tanrısı

Wepwawet (hiyeroglif: wp-w3w.t; Upuaut, Wep-wawet, Wepawet ve Ophois), Yukarı Mısır'da Asyut (Greko-Romen döneminde Likopolis) olan bir savaş tanrısıydı. Adı yolların açacağı anlamına gelir ve sıklıkla bir güneş-tekne eşiğinde ayakta duran bir kurt olarak tasvir edilir. Bazıları, Wepwawet'in ordu ilerlemesine giden yolları açıklığa kavuşturmak üzere bir gözcü olarak gördüğünü yorumlamaktadır. Sina'dan bir yazıtta Wepwawet'in Kral Sekhemkhet'in zaferine "yolu açtığı" belirtilmektedir.

Wepwawet, MÖ 664-332 (Brooklyn Müzesi)

Wepwawet aslında bir kurt tanrısı, dolayısıyla kurt kenti anlamına gelen Lycopolis'in Yunan adını andırıyordu ve Wepwawet'in aslında firavunun simgesi olduğu ve kurt benzeri niteliklerle ilişkiye girmeye çalıştığı, sonradan firavuna eşlik etmek için maskot olarak nitelendirildiği düşünülür. Aynı şekilde, Wepwawet'in avda firavuna eşlik ettiği söyleniyordu.