Washington Konsensüsü

(Washington konsensüsü sayfasından yönlendirildi)

Washington Konsensüsü, ABD ve diğer G-8 ülkeleri tarafından kabul edilen; IMF, Dünya Bankası ve WTO tarafından dayatılan neo-liberal ekonomi politikalarıdır. IMF ve Dünya Bankası'nın standart paketi haline gelmiştir. Latin ülkeleri için oluşturulmuş ama zamanla genele şamil olmuştur.

Başlıca kriterleriDüzenle

 • Mali disiplinler
 • Özel Mülkiyetin korunması
 • Kamu harcamalarının azaltılması
 • Kamu teşebbüslerinin özelleştirilmesi
 • Vergi reformu
 • Ticaretin serbestleştirilmesi
 • Finansal reform
 • Uluslararası ticaretin önündeki engellerin kaldırılması
 • Sermaye hareketlerinin liberalleştirilmesi
 • Serbest faiz hadleri
 • Rekabetçi kur politikaları

Bu politikalar dünyanın büyük kısmında neo-liberal olarak tanımlanmasına rağmen ABD'de "muhafazakar" olarak tanımlanan politikalardır.