Voshod programı

SSCB uzay programı
(Voskhod programı sayfasından yönlendirildi)

Voshod programı (Rusça: Восход, "doğuş"), Sovyetler Birliği tarafından 1960'larda gerçekleştirilen insanlı uzay uçuş programı. Voshod, Vostok programının devamı olarak düşünüldü ve o programdan kalan donanım kullanılarak gerçekleştirildi. Program kapsamındaki iki insanlı uçuşta Voshod uzayaracı ve roketi kullanıldı.

Vokhod 1 ve 2 uzayaraçları

Tarihsel çerçeveden bakınca, Voshod uçuşlarının Uzay Yarışı sırasında bazı ilkleri gerçekleştirmek için yapıldığı görülmektedir. Birden fazla insanın katıldığı ilk uzay uçuşu Voshod 1 ile, ilk uzay yürüyüşü Voshkod 2 ile gerçekleştirilmiştir. Ancak bu başarılar teknolojik altyapıdaki bir ilerlemeyi göstermiyordu. Uçuşlar büyük ölçüde Vostok teknolojisiyle yapılıyordu ve rekorlara imza atmak uğruna uçuş güvenliğinden taviz verilmişti.

Voshod uzay aracı, ABD'nin Gemini Projesi'nde kullanılan araçların aksine uzayda manevra yapamıyordu. Vostok'taki fırlatma koltuğundan vazgeçilerek kabinde üç kişilik yer açılmıştı. Ancak gösterge tablosunun yeri değiştirilemediği için kozmonotlar kafalarını 90 derece çevirerek göstergeleri okuyordu. Vostok 2'de uzay yürüyüşü için şişirilebilir bir hava kilidi bulunuyordu. Kilit, yürüyüşten sonra atılıyordu. İnişi yumuşatmak için, yere değmeden hemen önce çalışmak üzere kabinin altına katı yakıtlı frenleme roketleri yerleştirilmişti.

Sonuçlar değiştir

Voshod programı, bilimsel veya teknik olmaktan çok siyasi hedeflere ulaşmak için yapılmıştı. Buna karşılık iki uçuş da başarıyla gerçekleştirildi ve uzay tarihinde önemli adımlar atıldı. Özellikle erken gerçekleşen uzay yürüyüşü sayesinde Sovyetler uzay elbiseleri ve uzayaracı dışında çalışma konularında tecrübe kazandı.

Kaynakça değiştir