Volkan gazetesi, 1908-1909 arasında İstanbul'da Derviş Vahdeti tarafından yayınlanan siyasi gazetedir.

İttihad-ı Muhammedi Fırkası'nın fikirlerini savunmuş ve fırkanın yayın organı kabul edilmiştir. 13 Nisan 1909 (Rumî 31 Mart 1325) tarihinde patlak veren 31 Mart İsyanını desteklediği bilinmektedir. Derviş Vahdeti, 31 Mart isyanını bastırmak için gelen Hareket Ordusu başarılı olduğunda, İstanbul'u terk ederek kaçmış, İzmir'de yakalanıp Divan-ı Harp'te yargılanıp idam edilmiştir. Volkan gazetesi, 31 Mart isyanının bastırılıp isyana karışanlar ve destekleyenler tutuklanmaya başlayınca yayınlarına son vermiştir.

Gazetede 15 Aralık 1908 tarihinde çıkan yazıda, İngiliz idaresinde ademi merkeziyetçi yönetim şekliyle Kıbrıs'ın küçük bir İsviçre olacağı savunulmuştur.

Yazarlarından bazıları

değiştir
  • Derviş Vahdeti
  • Ömer Farukî Efendi
  • Enderuni Lütfi Efendi
  • Said Nursi
  • Bayezid Dersiamlarından Faziletlü Mehmet Emin Hayreti Efendi
  • Ali Fuat Efendi
  • Hoca Kazım Efendi

Gazeteden alıntılar

değiştir
İngiliz Hükümetinden, kuvvetli, mütefennin, her surette müterakki, hami-i insaniyet bir hükümetin mevcudiyetini hala mutasavver mir?

Volkan'da yayınlanan bir yazıdan alıntı, 8 Nisan 1909

Yazarlarından Said Nursi'nin, İhtilal öncesinden başlayan yazı dizisi 13 Nisan 1909'a kadar devam etmiştir. Said Nursi, üslûbundan dolayı bir yazısında Derviş Vahdeti'yi uyarmıştır. "Biraderim Derviş Vahdeti Bey'e" hitabıyla başlar: "Edibler edepli olmalıdırlar. Hem de edeb-i İslâmiyye ile müteeddib olmalıdırlar. Matbuat nizamnamesini vicdanlarındaki hiss-i diyanet tanzim etsin..." diyerek basının halkı tahrik edici muhtevadan kaçınarak, yapıcı bir rol oynaması gerektiğinden söz eder.[1]

Gazetenin 31 Mart İsyanının kışkırtıcılığını yapmasından dolayı Derviş Vahdeti ve bazı yazarları yargılandı. Said Nursi, Mahkemede beraat etti. Derviş Vahdeti suçlu bulunarak idam edildi.

Dış bağlantılar

değiştir

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Volkan, 11, 12, 14, 15 Nisan 1909