Vibius Sequester

Romalı yazar

Vibius Sequester, MS 4./5. yüzyılda yaşamış Romalı bir yazar. Alfabetik bir Latince coğrafya sözlüğü kaleme almıştır.

Sadece bir yazıt[1] ile tasdik edilen ikinci adı artık kesin kabul edilen Vibius Sequester, De fluminibus fontibus lacubus nemoribus paludibus montibus gentibus per litteras başlıklı eseri ile tanınmaktadır. Bu eser başta Vergilius, Ovidius, Silius Italicus ve Lucan olmak üzere belirli şairlerin bahsettiği coğrafi isimlerin yer aldığı yedi alfabetik listeden oluşmaktadır. Günümüze 9. yüzyıla ait bir el yazması (Vat. Lat. 4929) aracılığıyla ulaşabilmiştir. Ancak görünüşe göre, Vibius Sequester kendi sözlüğünü oluşturmak için bu şairler hakkında scholialar kullanmıştır. Bu da eserin sadece daha eski olup günümüze ulaşamamış scholia materyali için bir kaynak olarak önemli olduğu anlamına gelmektedir.

Eserde geçen liste:

  1. Flumina (nehirler/su yolları)
  2. Fontea (kaynaklar ve pınarlar)
  3. Lacus (göller)
  4. Nemora (ormanlar)
  5. Paludes (bataklıklar)
  6. Montes (dağlar)
  7. Gentes (halklar)

LiteratürDüzenle

  • Kai Brodersen, Bernhard Zimmermann (Hrsg.): Personen der Antike. Verlag J.B. Metzler, Stuttgart / Weimar, S. 235.
  • François Lasserre: Vibius Sequester. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 5, Stuttgart 1975, Sp. 1251 f.

KaynakçaDüzenle