Uyarılma

Uyarılma, canlı bir organizmanın genellikle dokunma duyusu ile sinirlerini harekete geçiren, insanlarda ve hayvanlarda beyine gönderdiği sinir hücreleri yoluyla kendisine temasta bulunan nesne veya canlıyı algılamasıdır. Aynı şekilde tat alma duyusu da yine insan ve hayvanlarda gözle görülen bir uyarılma şeklidir. Bunun dışındaki duyu organlarının olmamasının sebebi ise; sinirleri uyaracak bir harekette bulunulmamasından kaynaklanır.

Avustralya'daki heyecanlı izleyiciler

KaynakçaDeğiştir