Urukagina

MÖ 24. yüzyılda hüküm sürmüş Lagaş şehir devleti kralı

Urukagina MÖ 24. yüzyılda hüküm sürmüş Lagaş şehir devleti kralıdır. Başta asker olan Urukagina, tapınak yönetimindeki adaletsizliği fark edip, tarihin ilk devrimini yaparak tahta geçmiştir. Yaptığı reformlar, Sümerler'in ve dolayısıyla insanlık tarihinin ilk reform metinleri olarak değerlendirilir. Bu metinleri 'yasa' olarak nitelendirenler de vardır.[1][Not 1]

Urukagina reform metinlerinden, Louvre müzesi'nde bulunan kil tablet

NotlarDüzenle

  1. ^ Filvaki Urukagina'nın eldeki metni doğrudan doğruya kanun olarak kale­me alınmış değildir. Tarihî kitabeler içerisinde yer almış olan bu metinler esas itibarıyla bir "reform talimatnamesi" mahiyetindedir. Ancak buna meslek mu­hitinde kanun adı verenler bulunduğu gibi, bilhassa ifade ve uslûbunun yer yer hususi bir komplasyon telkini yaptığına da dikkat çekilmiştir.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Bilgiç, Emin. "Hukuk ve kanun fikrinin doğuşu ve Mezopotamya kavimleri" (PDF). ESKİ MEZOPOTAMYA KAVİMLERİNDE KANUN ANLAYIŞI VE AN'ANESİ. ss. 103-119. 2 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 12 Ocak 2014.