Urukagina

MÖ 24. yüzyılda hüküm sürmüş Lagaş şehir devleti kralı

Urukagina (Sümerce: 𒌷𒅗𒄀𒈾) MÖ 24. yüzyılda hüküm sürmüş Lagaş şehir devleti kralıdır. Başta asker olan Urukagina, tapınak yönetimindeki adaletsizliği fark edip, tarihin ilk devrimini yaparak tahta geçmiştir. Yaptığı reformlar, Sümerler'in ve dolayısıyla insanlık tarihinin ilk reform metinleri (yazılı hukuk kuralları) olarak değerlendirilir. Bu metinleri 'yasa' olarak nitelendirenler de vardır.[1][Not 1]

Urukagina
Urukagina reform metinlerinden, Louvre müzesi'nde bulunan kil tablet
Lagaş Ensísi, Lugal
Hüküm süresiMÖ 24. yüzyıl
Önce gelenLugalanda
Sonra gelenLugal-zage-si
Hanedan1. Lagaş Hanedanlığı
DiniSumerian religion
  1. ^ Filvaki Urukagina'nın eldeki metni doğrudan doğruya kanun olarak kale­me alınmış değildir. Tarihî kitabeler içerisinde yer almış olan bu metinler esas itibarıyla bir "reform talimatnamesi" mahiyetindedir. Ancak buna meslek mu­hitinde kanun adı verenler bulunduğu gibi, bilhassa ifade ve uslûbunun yer yer hususi bir komplasyon telkini yaptığına da dikkat çekilmiştir.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Bilgiç, Emin. "Hukuk ve kanun fikrinin doğuşu ve Mezopotamya kavimleri" (PDF). ESKİ MEZOPOTAMYA KAVİMLERİNDE KANUN ANLAYIŞI VE AN'ANESİ. ss. 103-119. 2 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 12 Ocak 2014.