Universal Edition

1901 yılında Viyana’da kurulan bir müzik edisyon şirketi

Universal Edition, 1901 yılında Viyana’da kurulan bir müzik edisyon şirketidir.

20. ve 21. yüzyıl eserlerini de içeren 30000 yapıtlık bir arşivi bulunmaktadır. Misyonu, bir basımevi olarak bestecilerin eserlerini notaya aktarmak, uluslararası alanda reklamını ve dağıtımınıı yapmak, bu eserlerin telif haklarını yönetmek ve kontrol altında tutmaktır.

Dış bağlantılar

değiştir