Uluslararası telif hakları hukuku

(Uluslararası Telif Hakları Hukuku sayfasından yönlendirildi)

Uluslararası telif hakları hukuku (İngilizce: International copyright law)) uluslararası antlaşmalar aracı ile yaratıcı çalışmanın korunmasını bir ortam üzerinde sabitlenmiş olması koşulu ile otomatik olarak sağlar. Buenos Aires ve Bern Konvansiyonları temel iki uluslararası telif hakkı antlaşmasıdır.

Bern KonvansiyonuDüzenle

Edebi ve sanatsal eserlerin korunmasına dair Bern Konvansiyonu (kısaca Bern Konvansiyonu olarak anılmaktadır) tüm yaratıcı çalışmaların otomatik olarak sabit bir süre korunmasını zorunlu kılar. Bu süre fotoğraf ve sinema eserleri hariç sanatçının ölümünden sonra 50 yıldır. Fotoğraf eserleri için bu süre en az 25 yıldır. Sinema eserleri için ilk gösteriminden sonra 50 yıl, veya yaratılışından sonraki 50 yıl içinde gösterilmemiş ise yaratılışından sonra 50 yıldır. Bern Konvansiyonu 7.8 "ülkenin yasaları farklı bir uygulama sağlamıyorsa, koruma süresi eserin kaynaklandığı ülkede belirlenmiş süreden daha fazla olamaz." maddesi sonucu daha kısalı süreli bir korumaya da izin vermektedir. Ancak bütün ülkeler bu kuralı uygulamamaktadır.

Buenos Aires KonvansiyonuDüzenle

Buenos Aires Konvansiyonu Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinin çoğu tarafından imzalanmış bir antlaşmadır. Tüm yaratıcı çalışmaların, sanatçının esere telif hakkı ile ilgili bir uyarı koyması koşulu ile korunmasına izin vermektedir. Buenos Aires Konvansiyonu ile eserin kaynak ülkesi veya koruyan ülkeden hangisinde daha kısa süreli koruma varsa bu kısa sürenin geçerli koruma süresi olması anlamına gelen kısa dönem kuralı geçerli hale gelmiştir.

Tüm Buenos Aires ülkeleri şu anda Berne Konvansiyonuna taraftır. Ancak kısa dönem kuralı gibi bazı Buenos Aires kuralları hala kullanılmaktadır.

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle