Ulahça (veya Arumence, Makedo-Rumence ve Ulahça'da limba armãneascã, armãneashti veya armãneashce; Yunanca: Βλάχικα Vlahika (Türkçedeki "Ulahça" adı Yunanca'dan türetilmiştir) Balkanlar'da konuşulan doğu Romen dilidir.[1][2]

Ulahça
Ana dili olanlarYunanistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Romanya, Bulgaristan
Konuşan sayısı300.000 - 700.000  (tarih gerekli)
Dil ailesi
Dil kodları
ISO 639-2rup
ISO 639-3

Balkanlar'daki Roma fethinden sonra düzenlenmiş ve çağdaş Rumencenin grameri ve morfolojisi gibi birçok özellik paylaşıyor. Rumence ve Ulahçanın arasında en büyük farkı söz varlığıdır. Rumence komşu Slav dilleriden çok etkilendi; ama Ulahça, tarihsel olarak Yunanca ile çok yakın ilişkilere sahip olduğu için Yunancadan çok etkilendi. Bu dillerin arasında bir tane daha önemli fark kökenleridir. Ulahça formunda üç farklı katmanlara sahiptir: eski katmanı (Epirus, Tesalya, İllirya ve Makedonya'da konuşulan dilden kaynaklanıyor), Latince katmanı (Roma İmparatorluğu kökenli insanların konuştuğu dil olması sebebi ile) ve Yunan veya Hellenik katmanı (Roma ve Doğu Roma İmparatorluğu dönemindeki Yunancadan gelen sözcükler). Slavca katmanı: özellikle Güney Slavcası ve Bulgarcadan gelen sözcüklerden oluşur. Osmanlılar döneminde de bu dile eklenen bazı Türkçe ve Arapça sözcükler vardır.

Küresel dağıtım Değiştir

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde Ulahlar ve Ulah dili resmî tanınmaya sahiptir, ama en büyük Ulah topluluklar Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan'da bulunmaktadır. Batı Makedonya'daki Moskopol ve Grammos kentlerinin yıkılmalarından sonra Balkanlar'dan Romanya'ya birçok Ulah da taşındı.

Resmî durum Değiştir

Ulahça Makedonya'da bir tür resmî duruma sahiptir. Üsküp, Kruşevo ve Manastır'ın ilkokullarında Ulahça seçimli bir derstir ve Ulahça konuşanlar mahkemede bu dili kullanma hakkına sahipler. 2006 yılından itibaren Kruşevo'da Ulahça ikinci resmî dili (Makedonca'dan sonra) oldu.

Tarih Değiştir

Ulahça Rumence'ye çok benzerdir ve her iki dilin arasında en büyük farkı sözlerinde. Rumence'de daha çok Slavik kelime var, ayrıca Ulahça birçok Yunanca kelimeye sahiptir.

Genellikle, 800-1200 yıl önce Roma İmparatorluğun Balkan illerinde konuşulan Kaba Latince dört ayrı dillere bölündüğünü inanılıyor: Dako-Rumence (bugünkü Rumence dili, Ulahça, Megleno-Rumence ve İstro-Rumence. Bazı dilbilimciler Ulahça Proto-Rumence olduğunu inanmıyorlar.

Yunanca etkileri Ulahça'da diğer doğu Romen dillerinin arasında en çok görünendir. Bunu sebebi Ulahların Bizans ve Osmanlı döneminde ağırlıklı olarak Rumlar ile etkileşimde bulunmalarıdır. Ancak Rumenler İtalyanca ve Fransızca gibi diğer Latin dillerinin etkisinde daha fazla kalmışlardır.

Türkler Balkanlar'a geldiklerinde Ulahça Türkçeden birkaç söz ekledi, ama Ulahça'nın sözcüksel kompozisyonu hala daha Romandir.

Lehçeler Değiştir

Arnavutluk ve Yunanistan'da bulunmakta olan Ulahça lehçeler var: Moskopol lehçesi ve Grammos lehçesi. Diğer lehçeler de var: Malovista, Gopeş, Beala Supra ve Kruşevo lehçeleri.

Gramer Değiştir

Ulahça'nın grameri ve morfolojisi Rumence'ye çok benzerdir. Belirli tanımlığı kelimenin sonuna ekleyen klitik cüzüdür; hem belirli hem de belirsiz tanımlıkları çekilebilirler; ve isimler üç ayrı cinste sınıflandırılmış.

Fiiler Değiştir

Ulahça gramer Rumence'den kendisini ayıran bazı özelliklere sahiptir, en önemli özelliklerinden biri mastar kullanmadığıdır. Bu nedenle, Rumence'de mastar kullanan fiil zamanlar ve kipler (örneğin: basit gelecek zaman veya şart kipi), Ulahça'da diğer yöntemlerde yapılıyor. Ayrıca, sözlüklerde fiiller bildirme kipi, şimdiki zaman ve birinci insanda veriliyor.

Ulahça fiiler dört fiil çekime sınıflandırılıyorlar. Aşağıdaki tablo birkaç örnek veriyor, Rumencesi ile.

Fiil çekimi Ulahça
(bild. şimd. 1. tek.)
Rumence
(bild. şimd. 1. tek.)
Rumence
(mastar)
Türkçe
I cãntu
dau
lucredzu
cânt
dau
lucrez
a cânta I
a da I
a lucra I
şarkı söylemek
vermek
çalışmak
II ved
şedu
armãn
văd
şed
rămân
a vedea II
a şedea II
a rămâne III (or a rămânea II)
görmek
oturmak
kalmak
III duc
cunoscu
ardu
duc
cunosc
ard
a duce III
a cunoaşte III
a arde III
taşımak, götürmek
bilmek
yanmak
IV mor
fug
îndulţescu
mor
fug
îndulcesc
a muri IV
a fugi IV
a îndulci IV
ölmek
koşmak
tatlılaştırmak

Gelecek zaman Değiştir

Gelecek zaman, "va" (düslemek) yardımcı değişmeyen cüzü ve dilek kipi kullanarak, aynen eski Rumence gibi oluşturuluyor.

Ulahça Rumence
(eski)
Türkçe
va s-cãntu va să cânt şarkı söyleyeceğim
va s-cãntsã va să cânţi şarkı söyleyeceksin
va s-cãntã va să cânte şarkı söyleyecek
va s-cãntãm va să cântăm şarkı söyleyeceğiz
va s-cãntats va să cântaţi şarkı söyleyeceksiniz
va s-cãntã va să cânte şarkı söyleyecekler

Geçmiş zaman Değiştir

Rumence'de geçmiş zaman sentetik olarak (Portekizce gibi) oluşturuluyor, ama Ulahça "am" (sahip olmak) yardımcı fiili bitmemiş bir eylemi gösteren zamanı (aveam) ve geçmiş zaman cüzü olarak dolaylı anlatılmış yapı kullanıyor. Ulahça bu özelliği Megleno-Rumence ve Balkan dil birliğinde bazı dillerle paylaşıyor.

Bir tek yardımcı fiil sayı ve kişiye bağlı çekim yapılabiliyor: aveam, aveai, avea, aveamu, aveatã, avea, ama geçmiş sıfatı değişmiyor.

Ulahça Megleno-Rumence Rumence Türkçe
avea mãcatã vea mancat mâncase (o) yemiş
vea durmit dormise (o) uyumuş

Fiilden türetilen isimler Değiştir

Ulahça'nın fiilden türetilen isimleri sadece bazı fiilerle kullanıyor, her fiile değil. Bu fiiler:

  • 1. sınıf: acatsã (acãtsãnda(lui)), portu, lucreashce, adiljeashce.
  • 2. sınıf: armãnã, cade, poate, tatse, veade.
  • 3. sınıf: arupã, dipune, dutse, dzãse, featse, tradze, scrie.
  • 4. sınıf: apire, doarme, hivrie, aure, pate, avde.

Yunanistan'daki durum Değiştir

Yunan devletine Ulahça konuşan bölgeler kapsadılmaktan önce bile Ulahça Yunanca'ya karşı madundu ve geleneksel olarak Yunanca Ulahların eğitimsel ve dîni dilidi. Özellikle Moskopol'un istilasından sonra eğitim ve din kullanarak Yunancalaştırma işlemi iyice çalıştı.

Kaynakça Değiştir

  1. ^ Stwertka, Albert (2018). A guide to the elements (4. bas.). New York, NY: Oxford University Press. ISBN 978-0190682347. 
  2. ^ Keridis, Dimitris (2009). Historical Dictionary of Modern Greece. Scarecrow Press. ISBN 978-0810859982. 

Ayrıca bakınız Değiştir