Tropikal tıp

Disiplinlerarası tıp dalı

Tropikal tıp, özellikle tropikal ve yarı-tropikal bölgelere has olan veya bu bölgelerde yaygın olan veya bu bölgelerde kontrol altında tutulması zor olan sağlık sorunlarıyla ilgilenen tıp dalıdır.

"Tropikal hastalıklar" olarak sınıflandırılan birçok enfeksiyon eskiden ılıman ve hatta soğuk bölgelerdeki ülkelerde bile endemik (salgın) olabiliyordu. Cüzzam, kolera, sıtma, polyo, kızamık, kancalıkurt enfestasyonu (istilası), amebiyazis ve diğerleri bu duruma örnek olarak verilebilir. Bu hastalıkların gelişmiş ülkelerde artık görülmemesinin temel nedeni barınma, diyet, sanitasyon ve kişisel hijyendeki gelişmelerdir. Böylece, bu enfeksiyonlarından tropikal bölgelerde endemik olmasının sebebinin iklim olmaması, dalın zaman zaman "Coğrafik Tıp" olarak yeniden adlandırılmasına yol açmıştır.

Dış bağlantılar değiştir

Eğitim değiştir

Misyon değiştir