Doğrusal cebirde A matrisinin transpozu AT (veya Atr, tA

  • A'nın satırlarını AT'nin sütunları olarak yaz.
  • A'nın sütunlarını AT'nin satırları olarak yaz.
  • A'yı ana köşegende yansıt.

m × n bir matrisin transpozu n × m matris olur.

Satırları sütun, sütunları satır yapar. Transpoz matrisin tersi değildir.