Tosefta

Tosefta, sözlü Yahudi geleneğinin ikinci derleme kitabıdır. İlki 3. yüzyılda yazılmıştır.