Tosefta

Tosefta, sözlü Musevi geleneğinin ikinci derleme kitabıdır. İlki 3. yüzyılda yazılmıştır.