Torino Papirüsü

Torino Papirüsü, bir Antik Mısır haritasıdır. Antik dünyada topoğrafik ilgi uyandıran yerlerin var olan en eski haritası olarak bilinir. Tebes'in Deir el-Medina köyünde bulunduğu ve 1824 yılından önce Bernardino Drovetti tarafından Mısır'dan alındığı kaydedilen papirüse çizili harita, günümüzde Torino'daki Egizio Müzesi'nde muhafaza edilmektedir.

Harita, MÖ 1160 dolaylarında dönemin tanınmış mezar kâtibi Ipuy oğlu Amennakhte tarafından çizildi. IV. Ramses'in firavun heykelleri inşa etmek için Doğu Sahra Çölü'nde bulunan Hammamat Vadisi'ndeki taş ocağına seferinden dolayı hazırlandı.

Torino papirüs haritasının sol yarısı
Torino papirüs haritasının sağ yarısı