Tiroid

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Tiroid şu anlamlara gelebilir: