Parafoliküler hücreleri

(C hücreleri sayfasından yönlendirildi)

Parafoliküler hücreleri, 32 aminoasitlik tek bir polipeptid zincirinden oluşan kalsitonini sentezleyen, tiroid bezinde yer alan hücrelerdir. C hücreleri olarak da bilinmektedir.

Kalsitonin seviyeleri tiroid C hücrelerinden gelişen meduller tiroid karsinomu gibi tümörlerin tanısında yardımcı olabilir.