Roma mitolojisinde Tibertus, Tiber'in bir kolu olan Anio nehrinin tanrısıdır. Tibirtus ile karıştırılmamalıdır.