Temel fonksiyon aritmetiği

Matematiksel mantığın bir dalı olan, ispat kuramında, temel fonksiyon aritmetiği veya üssel fonksiyon aritmetiği (ÜFA), genellikle miktarlarla sınırlandırılmış formüller için tümevarım ile birlikte 0, 1, +, ×, xy gibi temel özellikler kullanılan aritmetik sistemdir.

ÜFA, ω3 sıralı analizli çok zayıf bir mantıksal sistemdir. Fakat yine de, çoğu sıral sayıları ispatlayabilir.

Tanım değiştir

ÜFA, birinci dereceden mantıkta bir sistemdir. Şu ifadelerden oluşur:

  • İki sabit: 0 ve 1,
  • Üç ikili işlem: +, ×, exp. exp(x,y), genellikle xy ile sembolize edilir,
  • Bir eşitsizlik ilişkisi sembolü <. Örneğin; a < b gösterimi; "a küçüktür b" anlamına gelir.