Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi

ortaöğrenime geçiş sınavı (2013–2017)

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığının 2013-2014 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulamaya başladığı ve 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında uygulamadan kaldırdığı ortaöğretime geçiş sistemine verilen addır.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi
TEOG
Yapan kurum Millî Eğitim Bakanlığı
Geçiş İlköğretimden ortaöğretime
Oturum sayısı

Birinci dönem: 2

İkinci dönem: 2
İlk uygulama dönemi 2013-2014
Son uygulama dönemi 2016-2017

UygulamaDeğiştir

Bu sisteme göre altı temel ders için (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, TC İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilir. Ortak sınavlar, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılır. Ortak sınavlar her dönem iki okul gününe yayılarak yapılır, o günlerde sınav yapılacak okullarda ders işlenmez. Sorular çoktan seçmeli ve 4 seçeneklidir. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemez. (Ortak sınavlar orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecektir.)

Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında girer. Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapar. Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir haftasonunda mazeret sınavı yapılır. Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılır.

Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puanın HesaplanmasıDeğiştir

Yılsonu Başarı PuanıDeğiştir

Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır.

Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav PuanıDeğiştir

Ortak sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Yerleştirmeye Esas Puanın HesaplanmasıDeğiştir

Öğrencilerin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanları ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır.

TEOG puan hesaplamasının formülü[1] MEB tarafından belirtildiği üzere derslere ait ağırlıkların hesaplanmasıyla yapılır.

Ortak SınavlarDeğiştir

Ortak sınavlarda sınavı yapılan derslerin ağırlık katsayıları aşağıda yer almaktadır.

Ağırlık Katsayıları
Ders Nu Ders Adı Ağırlık Katsayıları
1 Türkçe 4
2 Matematik 4
3 Fen ve Teknoloji 4
4 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2
5 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2
6 Yabancı Dil 2
Toplam 18

Uygulamanın son buluşuDeğiştir

2017-2018 eğitim öğretim yılının ortasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kaldırılacağı ve yerine yeni bir sistemin geleceği söylenmişti. Daha sonra LGS sınav sistemi uygulanmaya başlandı.

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ "MEB" (PDF). MEB. MEB. 22 Ekim 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi.