Seviye Belirleme Sınavı

ortaöğrenime geçiş sınavı (2007–2012)

Seviye Belirleme Sınavı (SBS), ilköğretimin 6, 7 ve 8’inci sınıflarında; görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım, müzik, beden eğitimi, rehberlik/sosyal etkinlikler dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ders yılı sonunda yapıldığı merkezî sistem sınavlarıydı. 2013 yılında kaldırılarak yerine 6 dersten dönemden döneme olan TEOG sınavları yapılmaya başlanmıştır.

Seviye Belirleme Sınavı
SBS
Yapan kurumMillî Eğitim Bakanlığı
Geçişİlköğretimden ortaöğretime
İlk uygulama dönemi2007-2008
Son uygulama dönemi2012-2013
Yerine geldiğiOKS
Yerine gelenTEOG

SBS dönemindeki uygulamalar

değiştir
  • Öğrencilerin bu sınava girmeleri zorunlu değildi. Öğrencilerin bu 3 sınavdan alacağı puanların ortalamasına göre lise girişleri yapıldı.
  • 2008 yılında SBS'ye 7. sınıf olarak giren öğrencilerin bu yılki puanının %40'ı, 2009'da girecekleri sınavın sınıf puanının %60'ı alıdı. Fakat bu öğrenciler dışında kalan öğrencilerin 6.sınıftaki OGES puanının %25'i, 7. sınıftaki OGES puanının %35'i, 8. sınıftaki OGES puanının %40'ı alındı. OGES Puanlarının hesaplanmasında girilen SBS sınavının %70'lik, o yılki okul notları olan Yıl Sonu Başarı Puanı'nın %30'lik payı alındı.
  • Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre bir velinin itirazıyla Davranış Puanları Danıştay tarafından iptal edilmiştir 500 tam puan üzerinden yapılmaktadır. Sınav 6. Sınıflarda 80, 7. Sınıflarda 90, 8. Sınıflarda 100 sorudur. 6. sınıflara 90, 7. sınıflara 110 ve 8. sınıflara 120 dakika sınav süresi verilmekteydi.

Kaldırılış süreci

değiştir

2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aşamalı olarak kaldırılma süreci başlatıldı. 2013 yılında sadece 8. sınıfların girdiği SBS yapıldı. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında yerine TEOG sistemi getirilerek kaldırılmış oldu.

Dış bağlantılar

değiştir