Tau (parçacık)

Tau, karmaşık parçacıkların; bozunma, dönüşüm veya yok edilme süreçleri sırasında veya sonrasında ortaya çıkan bir parçacıktır. Elektrik yükleri ve görece büyük kütleleri sayesinde, kolayca gözlemlenebilir; fakat ortaya çıktıktan sonra büyük bir hızla veya kısa bir sürede, daha hafif leptonlara, sonuç olarak da elektrona dönüşürler. Dolayısıyla, diğer Leptonlardan olan müon gibi görünür maddenin yapısında yer almazlar.

Temel Parçacıkları Hakkında Tablo
Tau
İstatistik Fermiyon
Nesil Üçüncü
Etkileşim(ler) Kütleçekim, Elektromanyetik,
Zayıf
Antiparçacık Antitauon
Kütle 1776.99±0.29 MeV/c2
Renk yükü None
Spin ½