Tartışma:Mucize

Konu ekle
Aktif tartışmalar
Vikiproje Din (Başlangıç-sınıf, En-önem)
VikiProje simgesiBu madde, Vikipedi'deki Din maddelerini geliştirmek amacıyla oluşturulan Vikiproje Din kapsamındadır. Eğer projeye katılmak isterseniz, bu sayfaya bağlı değişiklikler yapabilir veya katılabileceğiniz ve tartışabileceğiniz proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
 Başlangıç  Bu madde Başlangıç-sınıf olarak değerlendirilmiştir.
 En  Bu madde En-önemli olarak değerlendirilmiştir.
 

Mümkün olmayan olay demek çok yanlış kanâatimce. 'İnananlara göre mümkün agnostik felsefeye göre mümkün olabilir veya olmayabilir, ateist felsefeye göre ise mümkün olamaz şeklinde değiştirmek, daha mantıklı diye düşünüyorum.Bu imzasız yazı CaNsp (mesajkatkılar) tarafından eklenmiştir.

İçerikler yönlendirici değil bilgilendirici tarzda olmalıDüzenle

İlk tanım büyük ölçüde doğru ve yerinde olmuş kanaatindeyim. Fakat daha ilk alt başlıktan yönlendirici tanımlamalara girilmiş. Hatta başlığın kendisi bile konuyla alakasız gibi duruyor. Tarafsız okuduğumda bile "Neden böyle bir başlık atmış ki?" dedim içimden yazana.

Efsane ile mucizenin aynı şey olmadığı, belki bazı noktalarda yakın olabileceği ilk tanımdan da çıktığı için "Efsanelerin kaynakları" alt başlık değiştirilmelidir diye düşünüyorum.
"Bazı mucizelere kaynaklık eden hikâyeler eski efsanelerin yeni sürümleri gibi durmaktadır." cümlesi ve devamında örneklerle gelen izah gayet taraflı ve yönlendirmeci bir açıklama olmuş. Özellikle "Muhammed'in Miraç mucizesi, Cennet ve Cehennemi görmesi, Tanrıyla görüşmesi hikayeleri" kısmı taraflılıktan çıkıp bir iddia pozisyonuna dönüşmüş. Ve bu sefer de mucize, "hikaye" adı altına sokulmaya çalışılmış. Mucizelerin ve mucizevi anlatıların eski kaynaklarda da sürekli tekrarlanıyor olmasına değinilmiş. Bunda bir problem yok. Fakat anlatımın tarzı ve düzenine bakınca gizli bi empoze çalışması gibi duruyor. Bu şahsi görüşüm tabi fakat ülkemizde bu gibi yaklaşımları ekseriyetle gayr-i müslimler bir delil gibi gösterirler. "İslam'da" alt başlığındaki tarza da dikkat ederseniz varlığı veya yokluğu için kesin bir şey söylenemeyen mucizelerin var olma ihtimaline dair bir adet sözcük bulunmamaktadır. Bu gayet doğru bir yaklaşım. Ben hazırlasaydım ben de bu tarzda yaklaşırdım. Fakat yok olma, yani olmama ihtimaline dair açıklamalar neredeyse alt başlığın tamamını doldurmakta. Bu kısmı çıkardığınızda alt başlık üç satırlık cirmiyle kalıyor. Ayrıca kaynaklara göz atıldığında mürted kişilerin veya ehl-i sünnetin ittifak ettiği itikada sahip olmayan insanların "web sitelerinden" alıntılar yapıldığı görülmektedir. Bu da yukarıda bahsettiğim gerekçelerle bu yazının bir teizm, hiç değilse ibrahimîlik, o da değilse islam, o da değilse ehl-i sünnet karşıtlığına doğru, yön verdiğini ortaya koyar. Yazıyı tarafsız bir şekilde okuduğumdaki görüşlerim şu şekilde oldu:
"Mucizeler bilimsel yasalarla açıklanamayan sıradışı olaylardır. Bu olaylar efsane kaynaklıdır. Efsanelerde anlatılan hikayelerdeki bu sıradışı ve yasalarla izahı olmayan olaylara İslam'da da rastlanmaktadır. Yani İslam'da efsanelere dayanan sıradışı olaylar mevcuttur. İslam'daki mucizeler peygamberlerin yaptığı olağan üstü olaylardır. Velilerin yaptıkları ise keramettir. Ünlü bir ilahiyatçı yazar bazı kaynaklardaki peygamberin mucizelerini abartılı bulmuş ve bunların hiçbirisinin aslında gerçek olmadığını söylemiştir. Başka bir prof. ise mucizelerin peygamberi yüceltmek amacıyla ortaya çıktıklarını söylemektedir. Ay'ın ikiye bölünmesi İslam'daki mucizelerdendir. Hristiyanlıkta da İsa'nın suda yürümesi gibi mucizeler vardır."
Bunu okuyan bir insan, mucize diye bir şeyin var olmadığı, bunun bir hikayeden ibaret olduğu, İslam'ın tahrif edilmiş bir din olduğu veya uydurulduğu, nurcuların var olmayan bir olguya inandıkları fikrine itilmektedir. Bu yazıdan başka bir netice çıkmıyor zira.
Sonraki alt başlıklarda da yine semavî dinlere değinilmiş. Ülke etkisini düşünerek kabul edilebilir ama mucize denilen olgunun sadece dinle bağdaşması da eksik bence. Daha tarafsız ve alakalı bir şekilde konunun izah edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
"İslam'da" alt başlığında istidrac ve büyü/sihir kısımları yanlış izah edilmiş. Belli bir kaynağa dayanarak yapılmış fakat kaynak bir internet sitesi. Bu kolayca düzeltilebilecek bir sorun.

Bu yazdıklarımla alakalı düzenleme rica ediyorum. Birkaç gün içinde düzelmemesi halinde kendim bir düzenlemeye girerim. İnşallah işe yarar bir şey olur. Tarehab (mesaj) 18:50, 8 Kasım 2016 (UTC)

Efsanelerin kaynaklarıDüzenle

Efsanelerin kaynaklarıDüzenle

Bazı mucizelere kaynaklık eden hikâyeler eski efsanelerin yeni sürümleri gibi durmaktadır. İbrahim’in ateşe atılması ve ateşin onu yakmaması, bir sepet içinde nehre bırakılan bebek Musa’nın saraya alınması ve orada büyütülmesi, bastonunu Nil nehrine vurduğunda suların kızıla dönmesi,[1] İsa'nın bakire bir anneden doğması, ölümünden sonra dirilmesi, su üzerinde yürümesi, Muhammed'in Miraç mucizesi, cennet ve cehennemi görmesi, Tanrı'yla görüşmesi hikayeleri eski kültürlerde bulunan anlatıların bazı ufak değişikliklerle tekrarlarından ibaret olan anlatılardır. Bu örneklerin çoğaltılması mümkündür. Tufan hikayesi ve inananların kurtulması Eski sümer efsanelerinden, Ashabı Kehf hikayesi ise eski hint efsanelerinden esinlenmiş hikayelerdir.

Tarafsız bakış açısı nerede ? Nora3547 (mesaj) 16.04, 6 Ekim 2021 (UTC)

  1. ^ [1] Arif tekin, Sümerlerden İslam’a Kutsal Kitaplar ve Dinler
"Mucize" sayfasına geri dön.