Tarihî dönem draması

Tarihî dönem draması (ayrıca tarihî drama veya dönem draması) genellikle film ve televizyon bağlamında kullanılan geçmiş bir dönemde geçen çalışma. Tarihî dönem draması tarihsel kurgu, romantizm ve macera filmlerini de içerir. Bir dönem parçası Orta Çağ gibi belirsiz veya genel bir çağ veya 1920'li yıllar gibi belirli bir dönem olabilir. Dinî bir eser dönem draması olarak nitelendirilebilir ancak tarihsel olarak nitelendirilemez.