Tarihçi

tarih alanında çalışan bilim insanı
(Tarihçilik sayfasından yönlendirildi)

Tarihçi, tarihle, geçmişe ilişkin olayları yer ve zaman göstererek ve sebep-sonuç ilişkisine bağlı sistemli bilgilerle uğraşan kişilere denir.