Tarafe b. el-'Abd

Tarafe b. e-'Abd (Arapça: طرفة بن العبد) Câhiliye döneminin en meşhur Arap şairlerinden biridir. Muallaka şairleri arasında sınıflandırılmakta ve yetenekli bir hiciv şairi olarak tanınmaktadır.[1]

HayatıDüzenle

İslam öncesi dönemin en meşhur şairlerinden olan Tarafe b. el-'Abd, Bekr b. Vâ'il boyunun Kays b. Sa'lebe koluna intisap etmektedir. Kendisi gibi döneminin meşhur şairlerinden birisi olan el-A'şâ ile soydaştır. Tarafe kuvvetli bir ailenin oğlu olarak doğmuştur. Hem baba hem de anne tarafından köklü bir şiir geleneğine sahip olan bir aileye mensuptur. Kız kardeşi, dayısı ve amcası meşhur Arap şairlerindendir. Klasik Arap şiirinde, dördüncü tabaka şairleri arasında tasnif edilmiştir. Ne zaman dünyaya geldiği tam olarak bilinmemektedir. Takriben 538 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Hristiyanlığa mı yoksa putperestliğe mi mensup olduğunu şiirlerinden anlamak mümkün değildir. Ancak Hristiyan olduğunu öne süren araştırmacılar vardır. Hayatı hakkındaki rivayetlerin bazılarının güvenilirliği zayıftır. Şairin Arapça bir şiir divanı bulunmaktadır.[1]

Konuyla ilgili yayınlarDüzenle

Esat Ayyıldız, Klasik Arap Şiirinde Emevî Dönemine Kadar Hiciv. Ankara: Gece Kitaplığı, 2020. s.231-344.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b Esat Ayyıldız, Klasik Arap Şiirinde Emevî Dönemine Kadar Hiciv. Ankara: Gece Kitaplığı, 2020. s.231-344.