El-A'şâ

İslam öncesi Arap ozan

el-A'şâ (Arapça: الأعشى) veya Meymûn b. Kays el-A'şâ (Arapça: ميمون بن قيس الأعشى, ö. 629?) Câhiliye döneminin meşhur Arap şairlerinden birisidir. Önemli hiciv şairleri arasında sınıflandırılmaktadır. el-A'şâ el-Kebîr yahut el-A'şâ el-Ekber lakaplarıyla da tanınmaktadır. Bazı otoriteler tarafından muallaka şairleri arasında sayılmaktadır.[kaynak belirtilmeli] Asrının mühim munâferelerinde yergicilik yeteneklerini göstererek şahsi çıkarlarını şairliği sayesinde müdafaa ettiği bilinmektedir[1].

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Esat Ayyıldız, Klasik Arap Şiirinde Emevî Dönemine Kadar Hiciv. Ankara: Gece Kitaplığı, 2020. s.187-200.