Tapu kütüğü

Tapu kütüğü, tapu sicillinin asli unsurlarının başında gelir. Türk Medeni Kanununa göre her taşınmaz için tapu kütüğü denilen ve tapu memuru tarafından tutulan bu resmi defterde bir sayfa açılması esastır. Tapu kütüğünde taşınmaz olarak, arazi, kat mülkiyetine tabi bağımsız bölüm, bağımsız ve sürekli haklar için sayfa açılabilir.

Tapu kütüğü.

Bir tapu kütüğü sayfasında esas olarak aşağıdaki bilgileri görürüz:

  • Taşınmaza ait bilgiler
  • Şerhler
  • Beyanlar
  • Tesciller

Dış bağlantılarDüzenle