Talas Amerikan Okulu

Talas Amerikan Okulu (Talas Amerikan Koleji veya Talas Amerikan Ortaokulu) Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan ve ilk defa 1871'de açılıp 1968'de kapatılan paralı, yatılı ve İngilizce dili ile ders veren bir okuldu. Bu okuldan yetişenler Türkiye'de ve dış ülkelerde çalışma hayatlarında büyük katkılarda bulunmuşlardır.

Tarihçe değiştir

Amerikalı misyonerler tarafından 19. yüzyılda Türkiye'de Kayseri'nin Talas kasabasında - şimdi Talas ilçesinde - açılmış olan bir okuldur. İlk kuruluşu 1871'de James L. Fowle tarafından olmakla beraber ve 1889'da Henry K. Wingate tarafından yatılı ikinci derece okul olarak yeniden düzenlendi.

I. Dünya Savaşı sonuna kadar bir orta dereceli yatılı misyoner okulu olarak faaliyet göstermişti. Önce yalnız erkek okulu kuruluşlu olup 1906'da yeni binalar yapılması suretiyle ayrı binalarda erkek/kız okulu olarak faaliyetine devam etti. Lozan Antlaşması sonunda birçok Amerikan ve diğer misyoner okulları kapanmış olmakla beraber Talas Amerikan Okulu, Amerikalı eğitimciler idaresinde bulunan bir yabancı okul olarak kaldı, ancak misyoner olma statüsü değiştirildi. Önce yerel bir sanayi okulu statüsünde okul ve sonra İngilizce takviyeli bir ortaokul müfredatı uygulayan erkek yatılı özel ortaokulu statüsüne girmişti.

Amerikalı olan yabancı eğitimciler tarafından yönetilmekle beraber, Türk eğitimci ve idarecileri çoğunlukta bulunmaktaydı. Öğrencileri genellikle 12-16 yaşlarında erkek çocuklardı. Çok az sayıda istisna dışında öğrenciler yatılı olarak okula devam etmişlerdi. Öğrenciler Turkiye'nin her bir yöresinden gelmekteydiler. Okul süresi 4 yıl olup birinci yıl İngilizce öğrenmek için 'ihzarî'(hazırlık) yılıydı ve daha sonraki yıllarda İngilizce destekli ortaokul müfredatı uygulanmakla birlikte bazı dersler (matematik, doğal bilimler, beden eğitimi, müzik vb.) İngilizce dilinde, diğerleri (tarih, coğrafya, dinbilgisi vb) Türkçe olarak verilmekteydi.

86 yıl yerel, Kayseri ve Türkiye millî eğitimine hizmet ettikten ve Türkiye'ye - hatta dünyaya çok değerli katkıları bulunan mezunlar verdikten sonra 1968'de o zamanki idarecilerinin kararına göre kapatıldı.

Talas Amerikan Okulu'nun binası, 1976'dan itibaren Kayseri ili Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kullanıldı. Daha önce sırayla kız okulu, hastane ve yatakhane olarak yararlanılan "Konak" adı ile bilinen binalar grubu ise 1978'de Erciyes Üniversitesi'ne devredildi.

Bazı Talas Amerikan Okulu mezunları değiştir

Kaynakça değiştir

Dış bağlantılar değiştir