Takımın Muharebe Talimi

Takımın Muharebe Talimi, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1908'de yayımlanan kitap.

HakkındaDüzenle

Bu kitap; Berlin Askerî Üniversitesi eski müdürlerinden General Karl Litzmann'ın Seferber Mevcudunda Takım, Bölük ve Taburun Muharebe Talimleri adlı eserinin ilk bölümünü oluşturmakta olup Selanik'te 3. Ordu karargâhında görevli Kurmay Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal tarafından Almancadan Osmanlı Türkçesine çevrilmiş ve 1908 yılında Selanik Asır Matbaasında basılmıştır.

İçerikDüzenle

Mustafa Kemal, kitabın giriş bölümünde, eserin Türkçeye çevrilmesine duyulan ihtiyaç ve bundan sağlanacak faydaları uzun bir ön söz hâlinde açıklamış, örnekler vermiştir.

Mustafa Kemal; çevirisini ön sözünde de değindiği gibi, elde mevcut talimnameleri günün şartlarına göre yeterli görmüyordu. Bu sebeple lüzumuna inandığı yabancı eserlerden tercümelerine öncelikle ve özellikle muharebenin sonucunu tayin etmede büyük rolü bulunan ve en küçük taktik birlik olan takımdan başlamıştır. Ön sözünün üst kısmında yer alan şu veciz cümle bunun en doğru kanıtıdır:

« Muharebede komuta ve ateş idaresinde en küçük birlik kural olarak takımdır. »

Kitabın özü; seferi tam mevcutlu bir takımın değişik hava şartları ve çeşitli arazide, basit bir mesele içinde muharebe yöntemlerinin uygulaması, avcı hattı teşkiliyle bir avcı hattının ateş muharebesi üzerinde toplanmaktadır.

Kitabın giriş bölümünde; astları, takımın seviyesinde bir birliğin ferdi olarak daha büyük bir birlik içinde muharebe eğitimine hazırlamak ve onları sonbahar tatbikatlarından aynı maksatla istifade ettirmek suretiyle yetişmelerinin sağlanması, bu eğitimlerin, seferî mevcutlarla yaptırılmasının önemini vurgulanmakta, ayrıca muharebe eğitimlerinin hazırlanması ve yapılmasından kaçınılmanın mümkün olamayacağı ile tatbikatların amaç ve yöntemlerini anlatmaktadır.

Eğitime hazırlık ve eğitim alanına gitmek için yapılan yürüyüş bölümünde; yürüyüş esnasında hem zamanın değerlendirilmesi hem de yaklaşma yürüyüşlerinde olası bir düşman tehlikenin ortaya çıkması hâlinde alınacak emniyet tedbirleri ve birliğin hareket tarzı üzerinde basit durumlar yaratılarak küçük birlik komutanlarının ani ve doğru karar verme yeteneklerinin artırılması inisiyatiflerini kullanma gibi konular işlenmiştir.

Kitabın büyük bir bölümünde, "Görüşler 1 ve 2" başlıkları adı altında yer verilen hususlarda; çeşitli araziler üzerinde tatbikatların yapılmasının (özellikle sonbahar mevsiminin son ayı ile kış mevsiminin şartları içinde) olumlu etkileri ile bunlardan sağlanan faydalar, cephane tedariki, dost ve düşman birliklerini temsil için kullanılacak vasıtalar ve işaretler ile tasarlanan düşmanın hedef kıtası ile sembolize edilmesi konularına yer verilmiştir. Ayrıca eğitim öncesi ve sonrası yürüyüşler ile muharebe eğitiminin yapılması gibi çeşitli hususlar da bu bölümde açıklanmıştır.

Eleştirilerin yer aldığı son bölümde ise; Harekât Müdürünün, tatbikatın safhaları üzerinde yaptığı olumlu ve olumsuz eleştiriler bulunmaktadır. Bu bölümde Harekât Müdürünün görev ve yetkilerine de yer verilmiş. Keşif kollarının kullanılması ve takımın çeşitli muharebe düzenleri ile muharebenin devamı süresinde uygulanacak avcı muharebesinin sevk ve idare esasları üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştur.

Yeni harflerle basımıDüzenle

Eser; Latin harfleriyle ilk defa, 1959 yılında Türkiye İş Bankası tarafından Atatürk ve Devrim Serisi'nin 8 numaralı yayını olarak ve Atatürk'ün Askerliğe Dair Eserleri adı altında yayımlanmıştır.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Atatürk, Mustafa Kemal (2008). Takımın Muharebe Talimi. Ankara: Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları. s. V-VII. 

Dış bağlantılarDüzenle