Ana menüyü aç

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı

(TESEV sayfasından yönlendirildi)

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), merkezi İstanbul'da bulunan bir Sivil toplum kuruluşu'dur.

Vakfın logosu

Yasal olarak 1994 yılında vakıf şeklinde kurulmuş olsa da, TESEV'in geçmişi 1961'te Dr. Nejat Eczacıbaşı tarafından kurulan Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti'ne kadar uzanmaktadır. Şu anki başkanı Prof. Dr. Yaşar Aydın Uğur'dur.[1][2]

Kendi tanımıyla Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı; "bilimsel araştırmalara dayalı bulgular ile politika kararları arasında bağ kurulması için araştırmalar yürütmek, özgür düşünce ve bilgi birikiminin en geniş anlamda yayılmasına yönelik konferans, açık oturum, yuvarlak masa toplantıları düzenlemek amacıyla kurulmuş bir düşünce üretim merkezidir".

TESEV'in yıllık bütçesi 2 milyon Amerikan doları civarında. Bunun 400.000 Amerikan doları Soros Vakfı tarafından karşılanıyor, geri kalanı yerli kaynaklardan temin ediliyor.[3] TESEV ayrıca Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Dünya Bankası ve başka organizasyonlardan ödenekler alıyor.[4]
2005 - 2007 yılları arası TESEV'e Dünya Bankası'ndan 159 bin 995 dolar, 136 bin 917.49 dolar ve 36 bin 648.25 YTL, Freedom House'tan 513.85 dolar, National Endowment Democracy'den 26 bin 650 dolar, DCAF'tan (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) 16 bin 40 Euro, European İnstitute'den 2 bin 934 dolar, UNDP'den 20 bin ve 32 bin dolar, Center for International Private Enterprise'den 20 bin dolar ve Açık Toplum Enstitüsü'nden 18 bin 598 Euro geldi. Bu paraların hepsi, 'araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak' üzere gönderildi.[4]

Vakfın amacıDüzenle

Akademisyenler, bürokratlar, iş adamları, yöneticiler, sanayiciler, gazeteciler, sendika liderleri ve çeşitli meslek sahiplerinden iki yüzü aşkın kişi tarafından kurulan TESEV'in amacı; toplumun karşı karşıya bulunduğu sorunları; sorunu birebir yaşayan halk kitlesinden öğrenerek, gerçek çözüm seçenekleri oluşturmak için çalışmalarını bilimsel yaklaşım ve yöntembilim araştırmaları ile yürüterek, akademik araştırmalar ile politik kararlar arasında bir düşünce olarak amaçlanmaktadır.

HedefleriDüzenle

 • Türkiye'de değişim sürecinin teşviki ve hızlandırılması,
 • Türkiye'de özellikle devlet sektörü dışında ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yaşadığımız değişimin siyasi hayata yansıması ve bu değişimin toplumsal hayatımız üzerindeki etkilerinin incelenmesi; bununla ilgili engellerin araştırılması,
 • Küreselleşmenin etkilerinin incelenmesi,
 • Bağımsız düşünce ve alternatif formların teşvik edilmesi,
 • Türkiye'de toplumun , demokratik sürecin ayrılmaz bir parçasına dönüşmesine yardımcı olmak ve bu değişim sürecinde sivil toplumun daha aktif bir rol oynamasını sağlamak,
 • Türkiye'de açıklık ve saydamlığın geliştirilmesini teşvik etmek,
 • Bu konularda kamuoyunun bilinç kazanmasına yardımcı olmak,
 • Türkiye'nin AB üyeliğini göz önünde bulundurarak, Kopenhag kriterleri doğrultusunda değişimin gerçekleşmesine yardımcı olmak,
 • Türkiye / AB / Batı dünyası ve küresel ortak hareket noktalarını teşvik etmek,
 • Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgedeki (Güneydoğu Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Ortadoğu ve Akdeniz, Hazar Bölgesi, Orta Asya ve Kafkaslar) rolünü teşvik etmek.

TESEV, bu doğrultuda konferanslar, yayınlar, vb. bir dizi etkinlikte bulunur.

YayınlarıDüzenle

 • Amacımız Devletin Bekası": Demokratikleşme Sürecinde Devlet ve Yurttaşlar, Suavi Aydın, Kasım 2005
 • Sıcak Aile Ortamı": Demokratikleşme Sürecinde Kadın ve Erkekler, Aksu Bora ve İlknur Üstün, Ekim 2005
 • Üniversite Gençliği Değerleri: Korkular ve Umutlar, İnci Erdem Artan, Deniz Börü, Güler İslamoğlu, Serra Yurtkoru, Beril Sipahi, Kutlu Çalışkan, Sinem Ergun, Eylül 2005
 • Ermenistan ve Türkiye Karşılıklı Algılama ve Diyalog Projesi. Dr. Ferhat Kentel, Dr. Gevorg Poghosyan, Nisan 2005
 • Sivil, Şeffaf ve Demokratik Bir Diyanet İşleri Başkanlığı Mümkün Mü? Ruşen Çakır, İrfan Bozan, Şubat 2005,
 • Güvenlik Sektöründe Demokratik Gözetim: Turkiye ve Dünya DCAF ve TESEV Güvenlik Sektörü Çalışmaları Dizisi - 1. Can Paker, Mehmet Dülger, Ümit Cizre, Şerif Sayın, Willem F. Van Eekelen, Phillip Fluri, Alain Faupin, Pal Dunay. Şubat 2005
 • Democratization Reforms in Turkey (1993-2004). Ergun Özbudun, Serap Yazıcı, Eylül 2004
 • İş Yaşamı, Üst Yönetim ve Siyasette Kadın. Binnaz Toprak, Ersin Kalaycıoğlu, 2004
 • Democratization Reforms in Turkey (1993-2004) Ergun Özbudun, Serap Yazıcı-Eylül 2004
 • Türkiye'de Azınlıklar: Kavramlar, Lozan, İç Mevzuat, İçtihat, Uygulama. Prof. Dr. Baskın Oran, Haziran 2004
 • Güvenlik sektörünün parlamenter gözetimi: İlkeler, mekanizmalar ve uygulamalar (Democratic Horizons in Security Sector). Hans Born,2003
 • Türkiye'de Yeni Bir Parti Sistemine Doğru, Ali Çarkoğlu, Tarhan Erdem, Ömer Faruk Gençkaya, Mehmet Kabasakal, 2000
 • Türkiye'de Siyasal Rejim Tartışmaları, Konferans tebliğleri: Süheyl Batum, Mustafa Erdoğan, Nihal İncioğlu, Ersin Kalaycıoğlu, 2000
 • TBMM Etkinliği, Konferans Tebliğleri, 2000
 • Devlet Denetiminde Reformlar ve Başarılarının Değerlendirilmesi - Konferans Tebliğleri, 2000
 • Türkiye'de Din, Toplum ve Siyaset (Saha araştırması), Ali Çarkoğlu & Binnaz Toprak, 2000
 • Yoksulluk- Bölgesel Gelişme ve Kırsal Yoksulluk, Kent Yoksulluğu Konferans Tebliğleri, 2000
 • Devrim, Evrim, Statüko: Türkiye'de Ekonomik, Siyasal ve Kültürel Değerler, Yılmaz Esmer, 1999
 • Siyasal İslam ve Kadın Örgütlenmesi, Yeşim Arat, 1999
 • Siyasal İslam ve Ekonomik Örgütlenmesi, Ayşe Buğra, 1999
 • 1998 Türkiye İnsani Gelişme Raporu
 • Yoksulluğu Önleme Stratejileri: Sivil Toplum Kuruluşları Diyaloğu Konferans tebliğleri, 1998
 • Devlet ve Sivil Toplumun Değişen Özellikleri: Ekonomi Politikaları Boyutu, İzak Atiyas & Soli Özel, 1996
 • Bilgi Edinme Hakkı Saha Araştırması Sonuç Raporu
 • Bütçe Kılavuzu, Uzman Olmayanlar İçin Bir El Kitabı
 • Vatandaşın Bilgi Edinme Hakkı Uluslararası Konferansı Konferans Tutanakları
 • Elektrik Sektöründe Serbestleşme ve Düzenleyici Reform
 • Sivil Toplum Bütçeyi İzliyor: 2006 Bütçesini İzlerken Nelere Dikkat Edilmeli?
 • TESEV Mali Saydamlık İzleme Raporu - Aralık 2004
 • Vergileri Kim Ödüyor ve Kamu Harcamalarından Kimler Yararlanıyor?
 • Kamu Borcu Nasıl Oluştu?
 • Turkish Debt 1990-2002: How did we get here?
 • İş Dünyası Gözünden Türkiye'de Yolsuzluğun Nedenleri ve Önlenmesine İlişkin Öneriler.
 • Hane halkı Gözünden Türkiye'de Yolsuzluğun Nedenleri ve Önlenmesine İlişkin Öneriler
 • Mali Saydamlık İzleme Rapor
 • Türkiye'de Savunma Harcamaları ve Ekonomik Etkileri
 • Ceza Adalet Sisteminin Etkinliği
 • Türk Vergi Yargısı Sisteminin Etkinliği
 • Devlet Reformu Nihai Raporu
 • Kamu Reformunda Uluslararası Deneyim
 • Kamu Maliyesi'nde Saydamlık
 • Parlamento Bütçe Denetim Komisyonu: Yapı ve İşleyiş
 • Dünyada ve Türkiye'de Yüksek Denetim Kurumları
 • Türkiye'de Belediye Performans Ölçümüne ve Halkın Belediyelerden Beklentilerine İlişkin Çalışma
 • Kamu Personel Yönetimi Reformu (Sorunlar - Öneriler)
 • Türkiye'de Reformlar ve Başarılarının Değerlendirilmesi
 • Devletin Düzenleyici Rolü: Türkiye'de Elektrik ve Telekomünikasyon Sektörlerinde Özelleştirme ve Rekabet
 • Turkey and Euroepan Security
 • Lübnan Krizi: Nedenleri ve Sonuçları
 • TESEV AB Bülteni Nisan 2007
 • TESEV AB Bülteni Aralık 2006
 • TESEV EU Watch December 2006
 • AB'nin Türkiye ile İlişkilerinde Kant'ı Aramak
 • Türkiye – Avrupa Birliği İlişkilerine Güvenlik Boyutundan Bir Bakış – Prof. Dr. Meltem Müftüler Baç
 • Factors and Perceptions Influencing the ENP's Objectives in Selected Southern Mediterranean Partner Countries
 • TESEV EU Watch November 2006
 • TESEV AB Bülteni - Kasım 2006
 • Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika da Kadınların Güçlendirilmesi Almanak: 2005-2006 Konferansları (İngilizce)
 • AB Bülteni - Haziran - 2006
 • Heybeliada Ruhban Okulu'nun Geleceği Üzerine Tartışmalar ve Öneriler
 • Türk işçilerinin serbest dolaşım hakkı engellenebilir mi?
 • Türkiye - İsrail İlişkilerinde Yeni Yönelimler: Güvenliğin Ötesi
 • Justice and Home Affairs Issues in Turkish-EU Relations: Assessing Turkish Asylum and Immigration Policy and Practice
 • Turkey and Europe After Nice Summit
 • Enlarging the European: Where does Turkey stand?
 • 2001 Anayasa Değişiklikleri ve Siyasal Reform Önerileri
 • Güçlü Bir Ortaklığa Doğru: Türkiye ve Avrupa Birliği

NotlarDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle