Sosyal eşitsizlik

bir toplumda kaynakların eşit olmayan dağılımı

Sosyal eşitsizlik, belirli bir toplumdaki kaynakların, sosyal olarak tanımlanmış kategoriler aracılığıyla eşit olmayan bir şekilde dağıtıldığında ortaya çıkar. Güç, din, akrabalık, prestij, ırk, etnisite, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim ve sınıfın getirdiği toplumdaki sosyal mallara erişimin farklılaşma tercihidir. Sosyal eşitsizlik genellikle sonucun eşitliğinin olmaması anlamına gelir, ancak alternatif olarak fırsata erişim eşitliğinin olmaması açısından kavramsallaştırılabilir. Sosyal haklar arasında işgücü piyasası, gelir kaynağı, sağlık hizmetleri ve ifade özgürlüğü, eğitim, siyasi temsil ve katılım yer alır.[1]

sosyal eşitsizliği yansıtan bir resim

Kaynakça değiştir

  1. ^ Wade, Robert H. (2014). "The Piketty phenomenon and the future of inequality"(PDF). Real World Economics Review (69–7): 2–17.