Türkiye mevzuatı

Türkiye mevzuatı, Türkiye'de yürürlükte olan yasa, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, tüzük ve yönetmelik gibi hukuki düzenlemelerin hepsini ifade eder.

AnayasaDüzenle

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türk hukuk sisteminin temelidir.

YasalarDüzenle

Anayasa'nın 87. maddesine göre yasaları Türkiye Büyük Millet Meclisi yapar, değiştirir ve kaldırır.[1] Yasalar, anayasaya aykırı olamaz.[2] Yasaları bakanlar kurulu ve milletvekilleri teklif edebilir.[3] TBMM'de kabul edilen yasalar, cumhurbaşkanı tarafından on beş gün içinde yayımlanır veya geri gönderilir.[4]

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar da bir yasayla onaylanır. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalar, yasalar ile çelişirse antlaşma hükümleri esas alınır.[5]

Kanun hükmünde kararnamelerDüzenle

2017 öncesinde bakanlar kurulu, TBMM'nin verdiği yetkiyle kanun hükmünde kararname çıkarabilmekteydi.[6] 21 Ocak 2017 tarihli 6771 sayılı kanunla varlığı sona erdi.[7]

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiDüzenle

2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu sonucunda cumhurbaşkanına kararname çıkarma yetkisi verildi.[8] Olağanüstü hâllerde çıkarılan kararnameler, kanun hükmündedir.[7][9]

TüzüklerDüzenle

2017 öncesinde anayasanın 115. maddesinde düzenlenen tüzükler, bakanlar kurulu tarafından çıkarılmaktaydı ve Danıştay incelemesinden geçmekteydi. Bir kanuna dayanırdı ve o kanuna aykırı olamazdı. Cumhurbaşkanı tarafından imzalanır ve Resmî Gazete'de yayımlanırdı.[10] 21 Ocak 2017 tarihli 6771 sayılı kanunla varlığı sona erdi.[7]

YönetmeliklerDüzenle

Anayasa'nın 124. maddesinde düzenlenen yönetmelikler; cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılır. Kanun ve cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanışı ile ilgilidir ve bunlara aykırı olamaz.[11]

DiğerDüzenle

İdare ayrıca duyuru, genel emir, genelge, ilan, karar, sirküler, talimat, tebliğ ve yönerge adını verdiği düzenleyici işlemler yapar. Bunlar adsız düzenleyici işlemler olarak da anılır.[12]

KaynakçaDüzenle

 1. ^ T.C. Anayasası madde 87
 2. ^ T.C. Anayasası madde 11
 3. ^ T.C. Anayasası madde 88
 4. ^ T.C. Anayasası madde 89
 5. ^ T.C. Anayasası madde 90
 6. ^ T.C. Anayasası madde 91
 7. ^ a b c Ardıçoğlu, Artuk (3 Haziran 2017). "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" (PDF). Ankara Barosu Dergisi. 19 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Temmuz 2018. 
 8. ^ T.C. Anayasası madde 104
 9. ^ T.C. Anayasası madde 119
 10. ^ T.C. Anayasası madde 115
 11. ^ T.C. Anayasası madde 124
 12. ^ Sevgili Gençay, Fatma Didem (2014). "Adsız Düzenleyici İşlemlerin Normlar Hiyerarşisindeki Yeri" (PDF). Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 63 (2). Erişim tarihi: 3 Mart 2018. [ölü/kırık bağlantı]

Dış bağlantılarDüzenle