Türk Komünist Fırkası

(Türkiye Komünist Fırkası sayfasından yönlendirildi)

Türk Komünist Fırkası, Türk Kurtuluş Savaşı döneminde kurulmuş siyasi parti.

Mustafa Kemal Paşa'nın talimatı doğrultusunda 18 Ekim 1920’de kuruldu. Bu kararın önemli nedenlerinden biri, Ankara Hükûmeti ile Sovyet Hükûmeti arasındaki yakınlaşmaydı. Bu dönemde Sovyet hükûmeti, Kurtuluş Savaşı’nı silah ve cephane göndererek destekliyordu. Ayrıca, yaklaşık bir ay önce Bakü’de kurulan Türkiye Komünist Partisi’nin de Anadolu’da önü kesilmek istenmişti.[kaynak belirtilmeli] Türk Komünist Fırkası’nın kurucuları arasında, Tevfik Rüştü Aras, Mahmut Esat Bozkurt, Celal Bayar, Yunus Nadi, Kılıç Ali, Hakkı Behiç Bayiç, İhsan Eryavuz, Refik Koraltan, Eyüp Sabri Akgöl ve Süreyya Yiğit vardı.[1] Fırkanın genel sekreterliğini (umumî kâtipliğini) Hakkı Behiç Bayiç yapmıştır.

Partiye Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, İsmet İnönü ve Kâzım Karabekir de üye oldular. Yeni Gün gazetesi partinin yayın organı olarak çıkarıldı. Türk Komünist Fırkası, Komintern’e üyelik için başvurduysa da kabul edilmedi. Parti, Anadolu’daki sol eğilimleri bünyesinde toplamayı ve denetim altında tutmayı amaçlıyordu. Ancak kuruluşundan yaklaşık üç ay sonra kapatıldı.

AmaçDüzenle

Partinin kuruluş amacı diğer komünist toplumlarda olduğu üzere insanların eşitlik, adalet, özgürlük gibi temel insani düzenin kurulması ve insanları varlıklarına göre ayırmayıp; tüm insanlığın eşit mertebede kaynaklardan faydalanmasını sağlamaktır.[kaynak belirtilmeli]

KaynakçaDüzenle