Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), 1993 yılında 23 vakıf ve derneğin Türkiye'de üçüncü sektörün yasal ve mali altyapısını güçlendirmek amacıyla bir araya gelerek oluşturduğu bir vakıftır. Bugün vakfın 100’ü aşkın mütevellisi, TÜSEV çatısı altında iş birliği yapmaktadır.

Bu doğrultuda TÜSEV amaçları;

  • STK’lar için daha destekleyici bir yasal ve mali ortam yaratılması,
  • STK’lara stratejik ve etkin kaynak aktarımının sağlanması,
  • Kamu, özel sektör ve üçüncü sektör arası iş birliğinin teşvik edilmesi,
  • Uluslararası topluluğun Türkiye'nin üçüncü sektörünü tanıması ve işbirlikleri kurması,
  • Sivil toplumla ilgili araştırma projelerinin hazırlanması,
  • Bu araştırmaların sivil toplum paydaşlarının gelecek faaliyet ve programlarında yol gösterici şekilde kullanılması olarak özetlenebilir.

Program alanları

değiştir

TÜSEV'in dört program alanı bulunmaktadır.

Yasal Çalışmalar: Yasal çalışmalar programı kuruluşundan günümüze TÜSEV’in ana program alanı olmuş, sektörün bu konuya ihtiyacı ve öneminin artmasıyla geçtiğimiz on yıl içinde büyük gelişme göstermiştir. Programın amacı vakıf ve dernekler için daha elverişli ve kolaylaştırıcı bir altyapıyı teşvik etmektir.

Sosyal Yatırım Girişimi: Canlı ve etkin çalışan bir sivil toplum için STK’lara daha fazla, etkin ve sosyal değişim odaklı kaynak aktarımının sağlanmasını amaçlamaktadır. TÜSEV, bu programı kapsamında Türkiye'nin ilk sosyal yatırım vakfı olan Bolu Bağışçılar Vakfı'nın kuruluş çalışmalarına destek vermiştir. Ayrıca sosyal girişim modelinin Türkiye'de gelişebilmesi için Sosyal Girişimcilik Projesini yürütmektedir.

Uluslararası İlişkiler ve Ağ Kurma : Uluslararası ortaklıklar ile sektörden lider ve uzmanların tecrübe ve bilgilerinden faydalanılarak, yeni kavram ve uygulamalar geliştirilmesini sağlamaktadır.

Araştırma ve yayınlar: Araştırma ve bilgi üretimi sektörün görünürlüğünün artırılması, güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve sivil toplum geliştirme girişimleri için ortam yaratılmasını sağlar. Türkiye'de sivil toplum alanında yapılan ilk araştırma TÜSEV'in CIVICUS ortaklığıyla gerçekleştirdiği Sivil Toplum Endeksi Projesi'dir.

TÜSEV European Foundation Centre, WINGS, CIVICUS ve International Society for Third Sector Research(ISTR) üyesidir.

Üyelikler

değiştir

Kaynakça

değiştir
  1. ^ "Denge ve Denetleme Ağı- üyelik". Dengedenetleme.org. 23 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Nisan 2023. 

Dış bağlantılar

değiştir