Sosyal yatırım vakfı

Sosyal yatırım vakfı, belli bir coğrafi bölgede çok sayıda bağışçının bir araya gelerek yerel ihtiyaçların karşılanması amacıyla fon dağıttığı yeni bir vakıf modelidir. Bu modelin en önemli avantajı çok sayıda bağışçıyı tek bir vakıf altında toplayarak vakfın yürütülmesi için gereken idari ve mali idari sorumlulukların paylaşılması ve böylece bağış yapmanın kolaylaştırılmasıdır. Sosyal yatırım vakıfları proje yapmamakta başta sivil toplum kuruluşlarından olmak üzere gelen taleplere finansman sağlamaktadır. Bu özellikleriyle sivil toplumun gelişimine de katkıda bulunmaktadırlar.[1]

Tüm dünyada 1400 kadar sosyal yatırım vakfı bulunmaktadır. Bunların yaklaşık yarısı ABD'de yerleşiktir. Kanada, Meksika ve Almanya sosyal yatırım vakıflarının çok sayıda bulunduğu diğer ülkelerdir.[2]

Türkiye’nin ilk sosyal yatırım vakfı Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı danışmanlığında Haziran 2008'de kurulan Bolu Bağışçılar Vakfı’dır.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ TÜSEV web sitesi
  2. ^ Community Foundation Global Status Report

Dış bağlantılar

değiştir