Türkiye'de terörizm

Türkiye'de terör

Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "terör örgütleri listesi" yayınlanmamıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Türkiye'de faaliyetlerine devam eden başlıca terör örgütleri listesi şu şekildedir:[1]

Avustralya merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün (IEP) 2018 Küresel Terörizm Endeks raporunda Türkiye; Almanya, Fransa ve Belçika ile birlikte terör olaylarının en çok gerilediği dört ülke arasında yer aldı.[2]

Türkiye'de terörle mücadeleDüzenle

Türkiye'de 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 1.maddesinde; “Cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir” şeklinde tanımlanmaktadır.

KaynakçaDüzenle

Konuyla ilgili yayınlarDüzenle