Svabya

(Swabia sayfasından yönlendirildi)

Svabya (AlmancaSchwaben, bazen Schwabenland veya Ländle), güneybatı Almanya'da bulunan tarihî, kültürel ve dilsel bir bölge.[1]

1572 tarihli Svabya alanını gösteren harita

Svabya'nın sınırları da Avrupa'nın pek çok kültürel bölgesinin sınırları gibi açıkça tanımlanmış değildir. Ancak normalde Württemberg ve Bavyera Svabyası'nın bulunduğu bölge olarak düşünülür.

Orta Çağ'da Svabya terimi daha geniş bir anlam ifade etmekteydi. Eski Alamannia topraklarını kapsayan geniş bir bölgeye Svabya adı verilmekteydi. Bu bölge içinde Alsaceb Baden, Lihtenştayn, İsviçre ve Vorarlberg de bulunmaktaydı.

Baltık Denizi kıyılarında yaşayan Cermen Sueviler sebebiyle Romalılar tarafından Baltık Denizi; LatinceMare Suebicum olarak adlandırılmaktaydı. Güneybatıya göç eden Sueviler, bağımsız Cermen kralları tarafından yönetilen Alamanların bir parçası oldular. Avrupa'nın değişik yerlerine gittilerse de bu bölgeye isimlerini verdiler.

Konuşulan dil değiştir

Bu bölgede Almanca'nın bir lehçesi olan Svabyaca konuşulmaktadır. Yüksek Almanca bilenler için anlaşılması zor bir lehçedir.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Nijman, Jan (2020). Geography: Realms, Regions, and Concepts (20. bas.). Wiley. ISBN 978-1119607410.