Susuzluk Günü

Susuzluk Günü (Arapça: ﻳﻮﻢ ﺍلعطش‎, Yevm-el Ataş) Arap tarih yazımında bu isimle anılan muharebe 724 yılında Türgişler ile Emeviler arasında Seyhun Nehri kıyılarında gerçekleşmiştir. Emevi ordusu, Müslim bin Said el Kilabi komutasında Fergana Vadisindeki seferine devam ederken ani bir Türgeş hücumuyla karşılaştı. Acilen ordusunu Seyhun'a doğru ricat ettirdi. Fakat yol boyunca Türgiş piyade ve süvarilerinin tacizine uğradı. 11 gün sonra Arap orduları nehre ulaştı fakat Türgiş ve yerel Türk kuvvetlerinin arasında kalarak ağır kayıp verdiler. Sonunda kuşatmayı kırıp nehri geçerek Hucend'e vardılar fakat ağır bir yenilgiye uğramışlardı. Bu mağlubiyetten sonra bölgede Emevi hakimiyeti zayıfladı.

Susuzluk Günü
Müslümanların Maveraünnehir'i fethi'nin bir parçası
Transoxiana 8th century.svg
8. yüzyılda Mâverâünnehir haritası
TarihMS.724
Bölge
Hucend (bugünkü Tacikistan) yakınları
Sonuç Kesin Türgiş zaferi.
Taraflar
Emeviler Türgişler
Komutanlar ve liderler
Müslim bin Said el Kilabi Suluk Kağan