Sufriler

İslamın mezhebi

Sufriler (Arapçaالصفرية aṣ-Ṣufriyya, Sufr’îyye) İslâm Dîni'nin Hariciler Mezhebi Sufrilik kolunun üyeleridir.


Tarihçe değiştir

VII. ve VIII. asırlarda faal olan bu mezhebin mensupları bugünkü Fas sınırları içerisinde yer alan Sicilmesse şehrini başkent edinerek Midrarîler Devleti'ni kurmuşlardır. Cezayir'in Tlemcen Bölgesi'ndeki Banû İfran (İrfanoğulları)[1] Emevîler, Abbâsîler ve Fâtımîler'in o bölgedeki hâkimiyetinden hoşnut olmayan Ebû Kurra ve Ebū Yezīd Mukhallad ibn Keyrād el-Nukkari (Arapçaأبو يزيد مخلد بن كيراد; 873 - 19 Ağustos 947) önderliğinde mukavemet hareketleri tertip eden Sufri Berberiler'den oluşmaktaydı.[2][3]

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

Bibliyografya değiştir