Stoa, Antik Yunanistan mimarisinde bir sokak ya da agoranın yanında yer alan, üstü kapalı, sütunlu galerilerdir. Yönetim ve ticaret merkezleri olarak kullanılmakta olup halka açık yerlerdi.

Atina'da tamir edilmiş Attalos stoası

Kurucusunun Agnaptus adlı bir Antik Yunan mimarı olduğundan bahsedilir.[1]

Stoa aynı zamanda Kıbrıslı Zenon'un kurduğu Stoacılık adlı felsefeye de adını vermiştir. Kemeraltı anlamına gelen stoa felsefesi, kemer altında toplanan filozoflarca kurulmuştur. Temsilcilerinden biri de Cicero'dur.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Pausanias, Description of Greece v. 15, § 4, vi. 20. § 7