Arkat, hem kemer şeklindeki açmaları hem de sıra kemerlemelerden oluşan revakları tanımlamak için kullanılan mimari bir terimdir. Dış mimaride kullanılan arkatlar, aynı revaklarda olduğu gibi yayalar için üstü kapalı bir yürüyüş yolu işlevi görmektedir ve bu yürüyüş yolu boyunca da sütunlar bulunur.

Uqba Camii arkatları, Tunus (670)

Gotik mimari geleneğinde arkatlar yapıların içinde kullanılmıştır.

Kurtuba Camii, İspanya