2000 yılında İrlanda Dublin'de kurulan ve 2006 yılı ağustos ayında The Economist dergisine verdiği tam sayfa ilanla bedava enerji elde edilebilen bir teknoloji geliştirdiğini iddia ederek dikkat çeken şirket. Orbo ismini verdikleri teknolojilerini bilimsel açıdan ispatlamak amacıyla fizikçilerden oluşan bir jüri oluşturduklarını ve çalışmaların devam ettiğini öne sürmektedirler.

Manyetizma yoluyla dışarıdan bir kaynağa gerek duymadan ve herhangi bir kirliliğe yol açmadan sürekli çalıştığı iddia edilen sistemin termodinamiğin ilk ilkesini ihlal etmesi nedeniyle bilim camiasında pek dikkate alınmamıştır. 4 Temmuz 2007 yılında Londra'da bu teknoloji ile çalışan bir makinanın sergisi ise "teknik nedenlerle" iptal edilmiştir.

Dış bağlantılarDeğiştir