Sosyal roman, kişi ve çevre unsurlarını ön plana çıkaran roman türü. Bu romanlar bir çağı yansıtabilir, bir bölgeyi töreleriyle birlikte ele alabilir. Belli başlı çeşitleri şunlardır: Töre romanı, tarihi roman.