İsa'nın ırkı

(Siyah İsa sayfasından yönlendirildi)

İsa'nın ırkı en azından 19. yüzyıldan beri bir tartışma konusudur. Nazarethli İsa'nın fiziksel görünüşü Hıristiyanlık tarihinin başından beri dinbilimcileri tarafından tartışılmaktadır. Değişik toplumlar İsa'yı ve İncil'deki diğer adı geçenleri sanat eserlerinde kendi etnilerine özgü olarak belirtmişlerdir. Örneğin Batı dünyasında İsa çoğunlukla beyaz ırktanken, Afrika'da ise siyah ırktandır. Bu eserler günümüzde tarihsel anlamda doğru oldukları kabul edilmez. Laik tarihçiler ve bilimadamları arasındaki baskın olan görüş İsa'nın günümüz Orta Doğu kökenlilerin bronz tenine benzer bir kişi olduğudur. Diğerleri ise Afrika ve Hint kökenli olabileceğini belirtmektedirler. Ortodoks Hristiyanlar için ise bu soru, İsa'nın doğumunun "tanrısal maddenin vücuda gelişi" mucizesi olarak nitelenmesi nedeniyle oldukça karmaşık hale gelmektedir.