Seyyit Haşim Edip Bey

Seyyid Hâşim Edip Bey, 1912 Nisan-Ağustos Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda İttihat ve Terakkî üyesi ve Hama milletvekili olarak bulundu.

Babası Arslan Efendi olup, peygamber soyundan yani seyyiddirler. Aslen Humus'ludurlar. Babası ve ağabeyi ile beraber çocukluğunda İstanbul'a gelmiştir. Ağabeyi Mehmed Said Efendi, Beylerbeyi İstavroz'da, şimdiki Abdullahağa mahallesi'nde kâin Hüseyin Hıfzı Bedevi Dergahı şeyhi olup, babası Arslan efendi, ağabeyi Mehmed Said Efendi'yi İstanbul'a getirip tasavvufî terbiyeye vermiştir.

Seyyid Haşim Bey, Humus'dan mebus intihap olunmuşsa da daha sonra da hastalanarak Avrupa'ya tedaviye gitmiş ve orada vefat etmiştir. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Nakkaş'daki Hüseyin Hıfzı Bedevi Dergahı'ndaki türbesine gömülmüştür.