Session Description Protocol

Session description protokolü akıcı ortam başlatma parametrelerini bir ASCII dizgisinde tanımlamak için kullanılan bir formattır.

1998 Nisan ayında IETF, IETF Önerilen Standardı olarak bu formatın orijinal şartnamesini yayınladı ve akabinde Temmuz 2006 da revize(yenilenmiş) edilmiş şartnamesini yayınladı.

SDP; oturum duyurusu, daveti ve diğer çoklu ortam oturum başlangıç biçimleri gibi çoklu ortam haberleşme oturumlarının açıklanması amacıyla tasarlanmıştır. SDP ortam biçiminin içeriğini kendisi tedarik edemez fakat iki uç nokta arasında ortam tipi ve biçimi üzerinde anlaşma sağlanmasına izin verir. Bu anlaşma, bu teknolojiye dayanan sistemlerin ileriye uyumluluğunu sağlayarak gelecekteki ortam tipleri ve formatlarına destek vermek için SDP’ye izin verir. SDP, Session Announcement Protocol (SAP)’ın bir bileşeni gibi ortaya çıkmıştır, fakat sonra multicast oturumların açıklanması için bağımsız bir formatla birlikte RTP, RTSP, SIP gibi diğer kullanımlar bulundu. SDP ile ilgili 5 adet terim vardır:

 1. Konferans: Aralarında haberleşen iki ya da daha fazla kullanıcı ile birlikte bu kullanıcıların kullandıkları yazılımı kapsayan bir kümedir.
 2. Oturum: Çoklu ortam yollayıcısı, alıcısı ve bilgi akışının sürekliliğidir.
 3. Oturum Bildirimi: Oturum bildirimi, içinde kullanıcılara ileriye dönük bir şekilde aktarılan oturum tanımı bulunan mekanizmadır.
 4. Oturum İlanı: Oturum bildirimiyle aynı işleve sahiptir.
 5. Oturum Tanımlaması: Bir çoklu ortam oturumunda gerekli bilgiyi nakletmek için bu bilgiyi bulup oturuma katan iyi tanımlanmış bir formattır.

Bir oturum her satırda bir özellik/değer çifti serisi şeklinde tanımlanır. Özellik adları tekil karakterlerden oluşur. “özellik_adı” = “değer” biçiminde tanımlanır. Opsiyonlu değerler “=*” ile belirlenir. Değerler ASCII dizgisi ya da boşlukla ayrılmış belirli tiplerin ardışık bir dizisi olabilir. Özellik adları birleşik sözdizimsel yapı içerisinde sadece tekil bir değer alabilir. SDP’nin söz dizimi uzatılabilir ve standart şekline bazen yeni özellikler ekleme ihtiyacı duyulabilir. Aşağıda SDP için kısaltılmış bir görünüm mevcuttur:

Oturum Tanımlaması

    v= (protokol sürümü)
    o= (oluşturan ve oturum tanımlayıcısı)
    s= (oturum adı)
    i=* (oturum bilgisi)
    u=* (URI tanımlayıcısı)
    e=* (email adresi)
    p=* (telefon numarası)
    c=* (bağlantı bilgisi – tüm ortamlarda varsa gerekli değildir)
    b=* (Var olabilecek bant genişliği bilgi satırı)

Bir veya daha fazla zaman tanımlaması ("t=" ve "r=" satırları; )

    z=* (zaman dilimi uyarlaması)
    k=* (şifreleme anahtarı)
    a=* (Var olabilecek oturum özellik satırı)

Var olabilecek ortam açıklamaları

Zaman Açıklaması

    t= (Oturum aktif olduğu zaman)
    r=* (Var olabilecek tekrarlama sayısı)

Ortam Tanımlaması(var ise)

    m= (Ortam adı ve iletim adresi)
    i=* (Ortam başlığı)
    c=* (Bağlantı bilgisi—Oturum seviyesinde eklenmiş ise opsiyoneldir)
    b=* (Var olabilecek bant genişliği bilgi satırı)
    k=* (şifreleme anahtarı)
    a=* (Var olabilecek ortam özellik satırı)