Seslendirme

görsel medyada görüntüye eklenen sesi kaydetme işi

Seslendirme, TV, radyo, sinema veya dijital mecrada yayınlanacak bir yapım işinin metinlerinin profesyonel bir seslendirme sanatçısı tarafından konuşmaya çevrilmesi işlemidir.

  Sadece çocuklara yönelik eserlerde seslendirme yapılan ülkeler. Bunun dışında sadece alt yazı kullanılır.
  Zaman zaman tam seslendirme yapılan, bunun dışında alt yazı kullanılan ülkeler.
  Orijinal seslendirme devam ederken, üzerine bir veya iki seslendirme aktörünün(okutman) seslendirme yaptığı ülkeler.
  Film ve diziler olmak üzere her ikisinde de tamamıyla seslendirme yapılan ülkeler.
  Zaman zaman kendi seslendirmelerini yapmalarına karşın, daha çok, kendi dillerine benzer olan ve izleyiciler tarafından sorunsuz anlaşılabilen farklı ülkelerin seslendirmelerini kullanan ülkeler. (Belarus ve Slovakya)
Zaman zaman kendi seslendirmelerini yapmalarına karşın, daha çok, kendi dillerine benzer olan ve izleyiciler tarafından sorunsuz anlaşılabilen farklı ülkelerin seslendirmelerini kullanan ülkeler. (Belarus ve Slovakya)

Seslendirme işlemi, her ne kadar pek göze batmasa da, seslendirme sanatçılarının seslendirdiği metin veya karakterlerin diksiyon ve vurguları açısından ele alındığında, tamamen kişiliğe yönelik bir betimleme olduğundan, aslında çok büyük önem taşımaktadır.