Servet, günlük konuşmalarda servet ifadesi, daha ziyade, subjektif büyük bulunan para değeri olarak nitelendirilir. İktisatta ise, bu çok farklıdır. İktisatta, servet kavramı ile 1 TL’lik bir değer de servet olarak nitelendirilir.

Günlük konuşmadaki servet ifadesini temsil eden, külçe altınlarla dolu bir "servet"

Ayrıca bakınız değiştir