Hakim Senaî veya tam adıyla Ebü’l-Mecd Hakim Mecdûd b. Adem Senaî-yi Gaznevî (Farsça: ابوالمجد حکیم مجدود ‌بن آدم سنایی غزنوی‎‎; d. (?), Gazne - ö. 1131[?], Gazne), İranlı mutasavvıf, şair ve Farsça tasavvufi mesnevi üslubunun kurucusu.

Hakim Senaî
Sanaei.jpg
Doğum 1071-72
Gazne
Ölüm 1131
Gazne
Dil Farsça
Tür Tasavvuf edebiyatı
Önemli eser Hadikat-ül Hakika

HayatıDeğiştir

Gazne'de 1070li yıllarda doğduğu tahmin edilmektedir. İyi bir eğitim görerek Farsça ve Arapça yazan şairlerin eserlerini okumuştur. III. Mesud'un tahta çıkmasından sonra Gazne'den ayrılarak Belh şehrine gitti. Burada şiirler ve methiyeler yazmaya devam etti. Buradayken Nişabur, Serahs ve Herat gibi şehirleri dolaşarak mutasavvıfları ziyaret etti. Alim ve şairleri tenkit ettiği için tepki görünce 1111-12 yılında Belh'ten ayrılarak Serahs'a gitmiştir. Horasan Kadısı Muhammed b. Mansur es-Serahsî'ye bağlanarak bir mesnevisini kadıya ithaf etmiştir. Gazne'ye döndükten sonra Hâce Âmid kendisine ev tahsis ederek geçimini üstlendi. Çeşitli tarihler olmakla birlikte 1131 yılında öldüğü tahmin edilmektedir.

Hadikat-ül Hakika adlı eserinde Şii İslam mensubu olduğuna dair çokça On İki İmam'dan bahsettiği şiirleri ve edebiyat eserleri vardır.[1]

EserleriDeğiştir

 • Divan
 • Hadikat-ül Hakika
 • Karname-i Belh
 • Seyrü'l-'ibad ile'l-me'ad
 • Tahrimetü'l-kalem
 • Işkname
 • Aklname
 • Mekatib
 • Tariku't-tahkik
 • Senai-abad

KaynakçaDeğiştir

 1. ^ Saime İnal Savi, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt: 36, sayfa: 502